Odszkodowania

Published by: 0

odszko

W obecnych czasach wielu ludzi jest ubezpieczonych w różnego rodzaju firmach ubezpieczeniowych. Jest  to spowodowane obawą przed różnymi nieszczęśliwymi wypadkami, które mogą być spowodowane umyślnie lub nieumyślnie. Dlatego też firmy ubezpieczeniowe prześcigają się  w tworzeniu nowych ofert, umów, które mogłyby zachęcić potencjalnego klienta do wykupienia danego ubezpieczenia. Nieodłącznym elementem ubezpieczenia jest odszkodowanie, które powinno być wypłacone osobie poszkodowanej. Jest to swego rodzaju rekompensata i powinna ona pokrywać zarówno to, co taka osoba utraciła jak i to, co mogłaby osiągnąć, gdyby nie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Można wymienić kilka rodzajów odszkodowań, na przykład:

Autocasco (AC)- wiąże się z ubezpieczeniem przed ewentualną kradzieżą, zniszczenia czy też uszkodzenia pojazdu.
Odpowiedzialność cywilna (OC)- polega na ubezpieczeniu od wyrządzenia szkody osobom trzecim
Z ubezpieczenia na życie- rekompensata wydawana jest rodzinie osobie zmarłej
Od Skarbu Państwa- otrzymuje poszkodowany, który uznał uszczerbku ze strony administracji, czyli urzędników państwowych.

Można także wymienić rekompensatę od banku, czy też powypadkowe. Trzeba mieć na uwadze, iż zadośćuczynienie zawsze jest równe ze szkodą wyrządzoną, a nie powinno być wyższe. Czasami jednak rekompensata może być niższa, a są następujące przypadki: po pierwsze, gdy poszkodowana osoba przyczyniła się do szkody. Po drugie może to wynikać z umowy lub też z ustawy. Istnieją także trzy rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej. Pierwszą z nich jest zasada winy i mówi o tym, iż osoba, która dokonała szkody powinna ponieść karę. Drugi rodzaj to zasada ryzyka, a ta z kolei mówi o tym, iż funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych związane jest z bardzo dużym ryzykiem osób tam pracujących. W takich organizacjach znajduje się wiele maszyn i urządzeń, które źle obsługiwane, mogą przyczynić się do nieszczęśliwego wypadku (ze śmiercią włącznie). Ostatnią zasadą jest zasada słuszności i dotyczy ona sytuacji, gdy istnieje brak podstawy do rekompensaty, jednakże z drugiej strony (w tym samym przypadku), znajdują się etyczne motywy, które przemawiają za tym, że rekompensata szkody powinna mieć miejsce. Odszkodowania są nie raz „ostatnią deską ratunku” w przypadku kataklizmów takich jak tornado czy powódź.

Informacja : http://www.strojekkancelaria.pl/odszkodowania/