Norma ISO 9001

Published by: 0

certyfikat_iso9001

Norma ISO 9001 zawiera w sobie wymagania przeznaczone dla systemu zarządzania jakością. System ten znajduje zastosowanie w każdego rodzaju organizacji, jaka potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyborów, które są zgodne z wszelakimi wymaganiami konsumentów. Organizacja ta dąży do zadowolenia klienta.

Może prościej?

Norma ISO 9001 to norma międzynarodowa. Stanowi jeden z najpopularniejszych standardów. Zgodność z nim jest potwierdzana przez zewnętrzne certyfikaty.  Liczba wydanych certyfikatów ISO na całym świecie nie ma żadnego porównania z jakimkolwiek innym certyfikatem dotyczącym systemu zarządzania. Bez wątpienia ISO 9001 wydano najwięcej. Wystarczy wspomnieć o statystykach z 2012 roku, kiedy to liczba wszystkich innych wydanych certyfikatów była razem mniejsza niż wydane certyfikaty ISO.

Koncepcja ISO 9001

O co konkretnie chodzi firmom, które wdrażają tę normę? Koncepcja ISO 9001 jest następująca:

  • zaangażowanie całego zespołu/kadry – wyłącznie zaangażowanie wszystkich członków drużyny w realizację strategii oraz celów umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału firmy, co pozwoli na uzyskanie zamierzonych korzyści.
  • koncentracja na konsumentach – firmy skupiają się na teraźniejszych oraz przyszłych potrzebach klientów, działają w taki sposób, aby je zaspokoić.
  • nieustanne udoskonalanie – firmy działające według koncepcji ISO 9001 bez przerwy prowadzą działania, które mają rozwinąć organizację, co umożliwi wzrost zadowolenia ze strony konsumentów.
  • korzystne kontakty z dostawcami – powiązania pomiędzy firmą a dostawcami powinny przynosić korzyści obydwu stronom. Takowe powiązania umożliwią szybkie reakcje w wypadku dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku oraz sprawne odpowiedzi na nowe zapotrzebowania klientów.
  • procesowe działania – wszystkie działania firmy należy traktować tak, aby stanowiły powiązanie oraz aby oddziaływały wzajemnie na siebie, by były od siebie zależne i współtworzyły razem spójny element.

Bez wątpienia wymienione wyżej założenia są najważniejsze w kwestii wdrożenia normy ISO 9001 – korzystanie z jej koncepcji umożliwi bowiem dynamiczny rozwój firmom, ale także spełni oczekiwania konsumentów.

Korzyści z wdrożenia ISO

Korzyści, jakie dana organizacja może czerpać z wdrożenia ISO 9001 można przede wszystkim podzielić na wewnętrzne oraz na zewnętrzne. Z najważniejszych zaliczających się do korzyści wewnętrznych warto wspomnieć o: poprawie konkurencyjności oferty, co w przypadku przetargów umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów w konkursach NFZ, a także umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów w programach dotacyjnych; uzyskaniu wizerunku firmy, będącej rzetelnym partnerem handlowym, który podejmuje działania zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów. Jeśli chodzi o korzyści zewnętrze, to należy powiedzieć o takich pozytywach jak: zapewnienie oraz utrzymanie ładu organizacyjnego za sprawą określonych procedur działania oraz odpowiedzialności, a także uprawnienia z nimi związane; zapewnienie stabilności oraz powtarzalności procesów i ich wyników – można powiedzieć, iż właśnie to jest jednym z celów normy ISO 9001, bowiem zapewnienie powtarzalnej jakości produktów i usług, które spełniają oczekiwania konsumenta wzmacnia firmę na rynku; zapewnienie jednoznacznych danych oraz wszelakich informacji, które są pozyskiwane z monitorowania oraz dokonywania pomiarów produktów oraz usług, a także procesów – ma to na celu ich użycie do zarządzania firmą oraz wspomóc w udoskonalaniu organizacji.

Dowiedz się więcej ze strony: http://www.tuv-austria.com.pl/certyfikacja-iso-9001/ lub http://www.fortbema.pl/normy-jakosci-iso-9001/