Dlaczego tak ważne jest wartościowanie stanowisk w pracy?

Published by: 0

wa

Mając własną firmę powinniśmy zastanowić się w jaki sposób ustalić nie tylko system motywacji pracowników, ale również jak odpowiednio wartościować poszczególne stanowiska w pracy. Powinno działać to w ten sposób, że jeżeli ktoś jest dobrym pracownikiem i stara się jak najbardziej dla firmy, to powinien awansować na ważniejsze stanowisko. Wartościowanie stanowisk polega na ustalaniu pensji pracowników i obowiązków adekwatnie do stanowiska, na jakim pracownik się znajduje. Im ważniejsze stanowisko, czyli im większa odpowiedzialność ciąży na danym pracowniku, tym wyższą pensję powinien on otrzymywać.

Również wysokość premii, jakie są otrzymywane na poszczególnych stanowiskach powinna się różnić. Im bardziej odpowiedzialne stanowisko, tym premia przyznawana za dobre wykonywanie swojej pracy powinna być również wyższa. Wartościowanie stanowisk w pracy jest bardzo ważne, ponieważ motywuje pracownika do cięższej i efektywniejszej pracy. Pracownik mając świadomość tego, że po awansie, na wyższym stanowisku będzie w stanie zarobić więcej pieniędzy, będzie o wiele bardziej się starał i o wiele lepiej będzie wykonywał taką pracę. Dlatego też tak ważne jest ustalenie różnych stopni, do których pracownik może awansować. W ten sposób nie straci on z pewnością motywacji do dalszej pracy.

W ten sposób mamy gwarancje tego, że pracownicy będą starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Wartościowanie stanowisk w pracy, jest więc elementem systemu motywującego, który jest ustalany indywidualnie dla każdej firmy. Również pracownikom lepiej się pracuje, jeżeli mają świadomość tego, że mogą osiągnąć jeszcze więcej, jeżeli tylko będą się starać. Znika więc wrażenie tego, że określona praca jest wykonywana monotonnie. Jak wiadomo, jeżeli ciągle robimy to samo, co dziennie i nie ma możliwości aby cokolwiek miało się zmienić, to tak naprawdę przestajemy przykładać większą wagę do tego, czy wykonujemy to aby na pewno dobrze. Jeżeli jednak istnieje możliwość awansu i otrzymania lepszego stanowiska, to o wiele bardziej chce nam się pracować.